');

Śladami przeszłości

multimedia
Opis projektu:

Kompleksowa realizacja oprawy multimedialnej wystawy „Śladami przeszłości. Najdawniejsze dzieje Ziemi Lubelskiej” przygotowanej przez Zamek Lubelski. Na 20 monitorach i ekranach dotykowych wyświetlane są animacje i prezentacje interaktywne dotyczące historii regionu od paleolitu do średniowiecza.

Prezentacje powstały we współpracy z zespołem archeologów pokazują m.in. animacje procesu wykonywania paleolitycznych narzędzi, zabudowę wczesnośredniowiecznej osady czy wirtualnie wyrzeźbione portrety przodków człowieka. Z udziałem rekonstruktorów powstały filmy ukazujące dawne techniki wytwórcze: łupanie krzemienia i lepienie naczyń glinianych. Wszystkie multimedia zostały wykonane w dwóch wersjach językowych z możliwością wyboru. Wykorzystano techniki: animacji 3d, filmu, rysunku, aplikacji z interfejsem dotykowym.

Typ projektu: Prezentacje multimedialne

Zamawiający: Muzeum Lubelskie w Lublinie

Wykonane w: 2013