');

Drewniane synagogi

wizualizacja 3d
Opis projektu

Interaktywna rekonstrukcja nieistniejących drewnianych synagog, z terenów dzisiejszej Polski, Ukrainy i Białorusi.

więcej na:

http://shtetlroutes.eu/pl/modele-3d/

Typ projektu: Rekonstrukcja historyczna

Zamawiający: Brama Grodzka Teatr NN

Wykonane w: 2014