');

Lublin 2.0

Wizualizacja 3d
Opis projektu:

Realizacja czterech wirtualnych makiet prezentujących rozwój przestrzenny miasta Lublina od XIV wieku do lat trzydziestych XX wieku. Rekonstrukcje powstały w oparciu o różnorodne materiały ikonograficzne: mapy,plany, obrazy, zdjęcia. Projekt realizowany wspólnie z ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN.

Makiety oraz więcej informacji na stronie: www.przewodniki.teatrnn.pl

Typ projektu: Rekonstrukcja historyczna

Zamawiający: Brama Grodzka Teatr NN

Wykonano w: 2012