');

W kręgu żywiołów. Woda

multimedia 3d

Interaktywna mapa  lubelskiego wodociągu staropolskiego (XVI wiek). Modele 3d urządzeń rurociągu, wydrukowane modele.

https://teatrnn.pl/lublin-woda/

3d interactive map of Lublin XVI century waterworks. 3d models and prints of waterwork equipments.

Typ projektu: Interaktywna makieta 3d, modele obiektów.

Zamawiający: TeatrNN

Wykonano w: 2019