');

Panorama pradziejów

multimedia

Bronze casting

Opis projektu:

Animacje jako element wystawy archeologicznej:

Wytwarzanie krzemiennego grotu strzały,

Odlanie grotu oszczepu z brązu

Wykonanie naczynia obtaczanego na kole garncarskim

Ręczne lepienie naczynia glinianego

Typ projektu: Prezentacje multimedialne

Zamawiający: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Wykonane w: 2015