');

Wystawa stała. Technoczułość

MIM Kraków

Typ projektu: makiety, aplikacje interaktywne

Zamawiający: Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie

Wykonano w: 2022